Uitnodiging 2e Buitengewone algemene ledenvergadering Basketballvereniging ARIS dinsdag 8 juli 2014 om 20.00 uur

geplaatst op: 03.07.2014

Uitnodiging 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Basketballvereniging ARIS

Datum     dinsdag 8 juli 2014

Tijd          20.00 uur

Locatie     Tadingastraat 5, Leeuwarden, vergaderruimte 1e etage

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden op 1 juli 2014
 4. Opheffing Basketbalvereniging Aris
 5. Benoemen liquidatiecommissie en schatbewaarder stukken en bescheiden Basketballvereniging Aris
 6. Goedkeuring conceptstatuten Basketbalvereniging Leeuwarden (liggen nog steeds ter inzage ten kantore van Epema, deze zijn tijdens de vergadering van 1 juli 2014 verstrekt, besproken en akkoord bevonden. Extra exemplaren liggen klaar tijdens deze vergadering)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
Deze 2e bijzondere Algemene Ledenvergadering wordt gehouden, omdat niet het benodgide aantal leden (2/3e deel) aanwezig was in de vergadering van 1 juli 2014 …

0

Uitnodiging Buitengewone algemene ledenvergadering Basketballvereniging ARIS dinsdag 1 juli 2014 om 20.00 uur

geplaatst op: 23.06.2014

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Basketballvereniging ARIS

Datum     dinsdag 1 juli 2014

Tijd          20.00 uur

Locatie     Tadingastraat 5, Leeuwarden, vergaderruimte 1e etage

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering (een aantal exemplaren leggen we klaar)
 4. Financiën : a. verslag kascommissie; en b. vaststellen Jaarrekening 2013/2014 …

0

Aris en DGS gaan fuseren en jij kan helpen!

geplaatst op: 27.01.2014

Beste leden,

Afgelopen donderdag 23 januari 2014 hebben de leden van Basketbalvereniging De Groene Ster in een bijzondere ledenvergadering voor de fusie met Basketbalvereniging Aris gestemd! Na de zomer gaan wij als een grote basketbal vereniging door.
Uiteraard horen hier nieuwe tenue's en een nieuwe naam bij, graag willen wij een prijsvraag uitschrijven om alle leden de kans te geven een naam voor de fusievereniging te bedenken. De naam moet aan een bepaald aantal criteria voldoen, oa:
- een …

0

Contact

Roelie Boonstra
Camperstraat 6
8921 VJ Leeuwarden
r.boonstra16@chello.nl

Wie is Aris?

Aris Leeuwarden is een Basketbal Vereniging die meewerkt aan de breedtesport in Leeuwarden. Heb je interesse om een keer mee te trainen met een van onze teams neem dan contact met ons op!

meer weten?