BV Leeuwarden na historische fusie DGS en ARIS

geplaatst op: 22.07.2014

Nieuwsbrief De Groene Ster en Aris

Door middel van deze nieuwsbrief willen we u, mede omdat we nog geen nieuwe website hebben, bijpraten over het afgelopen seizoen en het komende seizoen 2014-2015.

Zoals u wellicht weet heeft het afgelopen seizoen, naast de reguliere basketbal activiteiten, In het teken gestaan van de fusie of samensmelting van de verenigingen DGS en Aris. Dit om er een grote sterke vereniging van te maken, waarbij een ieder op zijn of haar niveau kan basketballen. Dankzij het geweldige werk van de heren Tack en Joosten waren we in staat, u medio januari een startnotitie te presenteren met hierin vermeldt de uitgangspunten en doelstellingen voor de nieuwe vereniging. Met deze uitgangspunten zijn de besturen van de beide verenigingen aan de slag gegaan. Deze uitgangspunten waren onder meer: een nieuwe verenigingsnaam, nieuwe tenues, nieuwe statuten, het lopende seizoen op een sportieve en volwaardige manier afmaken en de voorbereidingen treffen op het nieuwe seizoen …

0

Uitnodiging 2e Buitengewone algemene ledenvergadering Basketballvereniging ARIS dinsdag 8 juli 2014 om 20.00 uur

geplaatst op: 03.07.2014

Uitnodiging 2e Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Basketballvereniging ARIS

Datum     dinsdag 8 juli 2014

Tijd          20.00 uur

Locatie     Tadingastraat 5, Leeuwarden, vergaderruimte 1e etage

 

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
  3. Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden op 1 juli 2014
  4. Opheffing Basketbalvereniging Aris
  5. Benoemen liquidatiecommissie en …

0

Uitnodiging Buitengewone algemene ledenvergadering Basketballvereniging ARIS dinsdag 1 juli 2014 om 20.00 uur

geplaatst op: 23.06.2014

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Basketballvereniging ARIS

Datum     dinsdag 1 juli 2014

Tijd          20.00 uur

Locatie     Tadingastraat 5, Leeuwarden, vergaderruimte 1e etage

 

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering (een aantal exemplaren leggen we klaar)
  4. Financiën : a. verslag kascommissie; en b. vaststellen Jaarrekening 2013/2014 …

0

Contact

Roelie Boonstra
Camperstraat 6
8921 VJ Leeuwarden
r.boonstra16@chello.nl

Wie is Aris?

Aris Leeuwarden is een Basketbal Vereniging die meewerkt aan de breedtesport in Leeuwarden. Heb je interesse om een keer mee te trainen met een van onze teams neem dan contact met ons op!

meer weten?